cloudEr is een hype qua cloudoplossingen. De cloud lijkt de oplossing voor alles te zijn. IT-kosten te hoog? Cloud! Meer continuïteit nodig? Malaise op de huizenmarkt? Cloud!!! Dit leidt soms tot te hoge verwachtingen, dat de cloud altijd de oplossing is voor alles en voor iedereen. De verwachting is dat voor een paar tientjes per maand per medewerker alle IT-behoeften gedekt kunnen worden op een veilige, flexibele, passende, functioneel dekkende manier.


Dit is helaas te hoog gegrepen. Hierdoor zijn sommige bedrijven na een migratie naar de cloud niet tevreden met wat ze krijgen. Het voldoet niet aan al hun eisen, wensen en verwachtingen.

De andere kant is, dat er ook bedrijven zijn die hun behoeftes tegen de cloud propositie aanhouden en dan te snel concluderen dat de cloud niet de oplossing is. Ze kunnen niet helemaal naar de cloud, dus gaan dan helemaal niet naar de cloud. Reacties zijn dan: de cloud is niets voor mij, dat is alleen voor hele kleine of juist voor hele grote bedrijven.

Probleem is dus enerzijds te hoge en anderzijds te lage verwachtingen. Wij als NDI hebben natuurlijk heel veel ervaring met de cloud en hebben een en ander eens goed, vrolijk en fris achter elkaar gezet: